Pris

Första två timmar: 
250 kr per timme eller RUTavdrag 125 kr
Gäller om du boka minst 4 timme. 

Du kan bara använda kampanjen en gång.

Abonnemang: 

Vi erbjuds i abonnemangsform. Gäller om du boka minst 10 timme i månaden.

Pris för hemstädning: 169 kr/timme efter skatteavdrag.

För att få vårt bästa pris – 169 kr/timme – är det enda kravet att du beställer minimum fyra timmars städning per städtillfälle.

Självklart utesluter vi inte kunder som inte har behov av fyra timmars städning per städtillfälle men då blir timpriset något högre.

Varje timme utan abonnemang: 375 kr

Efter RUTavdrag : 187,5 kr.


Vad innebär RUT-avdrag?

Den som köper städ tjänster kan få sin skatt sänkt med motsvarande hälften av arbetskostnaden. Betalar du till exempel 1800 kr för städarbete sänks din skatt med 900 kr. Vi gör avdraget direkt vid faktureringstillfället.
 

Förändringar i RUT-avdraget 1 januari 2016

Regelverket för skattereduktion för hushållsnära tjänster förändras från och med den 1 januari år 2016. Rutavdrag medges fortfarande med 50% av arbetskostnaden för utfört rut-arbete. Däremot halveras taket för rut-avdraget för köpare under 65 år till max 25 000 kronor i rutavdrag per år från tidigare 50 000 kr per år. För den som har fyllt 65 år vid ingången av året gäller fortsättningsvis 50 000 kr per år.

Klicka här för att läsa mer på Skatteverket om RUT

Betalning för tillgång:
22 kr per mile. Räknar från Björkvik till ditt hus och tillbaka.  

 

CALL  AND BOOK 

076 - 234 - 09 - 57